Cooperation – A Successful Principle in the Living World / Sodelovanje med organizmi kot princip v živih sistemih

author: Volker Storch, University of Heidelberg
published: Nov. 9, 2009,   recorded: October 2009,   views: 3279
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Iz današnjega zornega kota lahko rečemo, da nobena žival ne preživi brez posebnih sodelujočih partnerjev. V nekaterih primerih so taka sodelovanja celo spremenila Zemljo in prinesla nove pokrajine. Torej niso bile vpletene samo populacije in vrste, temveč veliko večji sistemi, biocenoze, ekosistemi in pokrajine, vključno z obsežnimi območji oceanskega dna. Nadalje, sodelovanje omogoča tudi prebavo. To sodelovanje je posebno izrazito pri termitih, ki jih naseljujejo enocelični bičkarji, ki se nahajajo v posebnem delu črevesja. Ti bičkarji v sodelovanju z bakterijami omogočajo razgradnjo lignina. Če umrejo bičkarji, tudi termiti ne preživijo. Podobno prežvekovalci razgrajujejo celulozo v hrani. Migetalkarji, ki živijo v njihovih želodcih, omogočajo – s pomočjo bakterij – prebavljivost hrane. Danes je splošno znano, da v prehranjevalnem traktu človeka živi več prokariontov, kot je vseh celic v telesu. Lahko bi našteli še veliko podobnih primerov. Sklenemo lahko, da vse živali za prebavlajnje potrebujejo prisotnost in sodelovanje drugih organizmov v njihovih prebavilih. V mnogih primerih sodelovanje vodi v čisto nov razvoj. Najbolj prepričljiv primer so lišaji, ki so sestavljeni iz gliv in enoceličnih alg ali cianobakterij. Lišaji živijo skoraj v vseh kopenskih ekosistemih, vključno z Antarktiko, uspevajo na morski obali, lahko so tudi vodni. Raznolikost današnjih cvetnic ne bi bila mogoča brez oprašitve, posebno z žuželkami kot tudi s ptiči in sesalci. Cvet in opraševalec sta šla skozi dolgo skupno evolucijo. Veliko cvetov potrebuje zelo posebne opraševalce. Če teh opraševalcev ni, lahko rastline izumrejo. Prenos (transport) je še en primer za obsežno sodelovanje. Mrtva telesa in iztrebki se morajo razkrojiti, do končnega produkta, ki so minerali, tako da ekosistemi ostanejo nepoškodovani. Mrtva telesa in iztrebki privlačijo mnogo žuželk, ki imajo druge pomembne organizme, ki so nujno potrebni za razkroj, obenem pa jih pripeljejo do naslednjega izvora hrane. Hrošči prenašajo gliste in pršice kot tudi bakterije in tako omogočajo zaprtje biokemijskega kroga . Na koncu pa še podmena: Nobena žival, vključno z današnjim človekom, ni sposobna preživeti brez medvrstnega sodelovanja. Če je le-to v kritičnem stanju, se vsi lahko soočimo z globalnimi okoljskimi problemi.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid09_storch_smo_01.pdf (14.4 MB)

Download slides icon Download slides: bzid09_storch_smo_01.ppt (99.2 MB)

Download audio transcript Download bzid09_storch_smo_01.mp3 (Audio lecture 36.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Faraon23, May 24, 2023 at 9:12 p.m.:

Hey guys. I wanted to share my opinion on an article on https://valhallavitality.com/blog/the... that talks about the new third-generation GLP-1 medication, Retatrutide. I was pleasantly surprised by the detailed description of its mechanism of action and potential in the treatment of diabetes. This drug promises to be really effective in controlling blood sugar levels and could be a big help for people suffering from this disease. I hope that I have helped you

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: