Ekologija populacij / Population ecology

author: Davorin Tome, Oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov, Nacionalni inštitut za biologijo
produced by: Videofon d.o.o.
published: June 30, 2010,   recorded: October 2008,   views: 161
Categories

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Delicious Bibliography

Description

Prispevek opisuje populacijo kot osnovno enoto v ekologiji. Podana sta defi nicija populacije in nabor znakov, s katerimi populacijo opišemo. Predstavljeni so vsi populacijski procesi in najpomembnejši populacijski parametri. Na kratko je razložena dinamika populacij, in sicer na klasičen kakor tudi na sodoben način, pri katerem populacijo opisujemo kot metapopulacijo.


The article describes population as a basic unit in a science of ecology. The population itself is defi ned and described. Presented are all the population processes and some of the most important population parameters used to describe population as a unit. The dynamics of the populations is explained and the modern concept of understanding of population dynamics called metapopulations is introduced.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: