Event: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo » Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biološka znanost in družba 2007   

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom

produced by: Videofon d.o.o.

Na mednarodnem posvetu GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda (Biološka znanost in družba) so sodelovali priznani tuji in domači predavatelji s področja biološke znanosti in medicine ter družboslovnih znanosti. V panelnih diskusijah je tekla razprava o vplivih raziskovanja in uporabe genetskih raziskav na kompleksne sisteme, kot sta življenje in družba ter o vlogi izobraževanja pri usposabljanju mladine za odgovorno sodelovanje v razvoju in uporabi sodobne znanosti.

Šola kot zelo pomemben del družbe mora nenehno slediti razvoju in uporabi znanja in se odzivati na družbene potrebe. S posodabljanjem učnih načrtov se tako kot drugje v svetu želimo odzvati na te potrebe. Proces posodabljanja naravoslovnih predmetov je lahko uspešen le, če se v sklopu uvajanja zagotovi izobraževanje ključnih akterjev izobraževanja - učiteljic in učiteljev. Ta mednarodni posvet je bil začetek izobraževanja za uvajanje sodobnih znanj v šolsko prakso. Zato so bila tematska področja posveta vezana na razvoj sodobne biološke znanosti na področjih, ki bodo vključena v posodobitve učnih načrtov.

Več o posvetu na domači strani: http://www.zrss.si/bzid/geni/.

Opozorilo: Spodnji posnetki niso produkcija VideoLectures.NET, poudarjamo tudi da smo vidno izboljšali audio in video kakovost izvirnih posnetkov, katerih avtor je podjetje Videofon d.o.o.

Categories

Razvoj genetskih raziskav, možnih biotehnoloških aplikacij in pričakovanja / Advances in genetic research

Genetika, determinizem in svoboda človeka / Genetics, determinism and human freedom

Etika raziskovanja in aplikacije / The ethics of research and its applications

Razvoj znanosti in vloga izobraževanja za družbo prihodnosti / The progress of science and the role of education

2658 views, 37:07  
flagMatične celiceMatične celice
Miomir Knežević Miomir Knežević

Debate

2794 views, 1:15:22  
flagPanelna razprava / Panel discussionPanelna razprava / Panel discussion
Oren Harman, Gregor Tomc, et al. Oren Harman, Gregor Tomc, Franc Mali, Roman Globokar, Gregor Zupančič, Radovan Komel, Alexis Zrimec
2905 views, 1:29:29  
flagPanelna razprava / Panel discussionPanelna razprava / Panel discussion
Oren Harman, Andreja Barle Lakota, et al. Oren Harman, Andreja Barle Lakota, Miomir Knežević, Marjana Peterman, Jože Trontelj, Anamarija Slabe, Goran Klemenčič, Gregor Zupančič

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: