Boris Kovač
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Doc. dr. Boris Kovač je kot tehnični direktor zaposlen v Mlinotestu d.d., kjer vodi razvojno tehnično področje. Poleg tega je predavatelj v programu Živilstvo in prehrana na Višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in predava področja tehnologije predelave žit in tehnologije rastlinskih živil. Na Katedri za prehransko svetovanje – dietetika, Visoke šole za zdravstvo Izola, predava področje predelave živil. Kot predavatelj sodeluje na raznih strokovnih srečanjih, konferencah in posvetih v Sloveniji in tujini. Je tudi avtor več strokovnih publikacij s področja živilstva.


Lecture:

lecture
flag Živila in tehnologija po meri sodobnega potrošnika
as author at  1. mednarodna konferenca »Trendi in izzivi v živilistvu, prehrani, gostinstvu in turizmu« / 1. International conference on Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism,
4195 views