Boris Bukovec
homepage:http://www.fis.unm.si/si/sodelavci/ucitelji/?v=boris-bukovec
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Boris Bukovec (1961) je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, magistriral in doktoriral pa na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju na področju organizacije in managementa. Od leta 2001 je bil kot docent vključen v izvajanje študijskih programov na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu od leta 2005 pa tudi na Fakulteti za upravo v Ljubljani ter Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Je avtor številnih člankov s področja kakovosti in obvladovanja sprememb. Ukvarja se tudi s svetovanjem na področju uvajanja sistemov vodenja kakovosti kot tudi z izobraževanjem vodilnega, vodstvenega in strokovnega osebja. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem sodobnih paradigem, pristopov, modelov in orodij obvladovanja organizacijskih sprememb. V raziskavah povezuje aktualna teoretična spoznanja s svojimi dvajsetletnimi izkušnjami na različnih strokovnih in vodilnih delovnih mestih v avtomobilski industriji (konstukter, tehnolog, projektant kakovosti, vodja centra kakovosti, direktor direkcije kakovosti, pomočnik generalnega direktorja).


Lecture:

lecture
flag Podelitev QSM certifikatov, nagrad in priznanj SZKO
as author at  19. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) 2010,
together with: Nada Malovrh, Milko Grebenc, Andrej Trebar, Jožko Čuk (introducer), Zoran Lekič (moderator),
3994 views