Srečko Kosovel - Pesnik večne zdajšnjosti

author: Martina Ožbot, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Janez Vrečko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 15, 2014,   recorded: April 2013,   views: 2260
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Poznavalec Kosovela Janez Vrečko v pričujoči monografiji prikazuje pesnikov postopen, ne vselej enosmerni razvoj od impresionizma prek ekspresionizma v avantgardne smeri, in prikaže, kako je pri Kosovelu pogosto več literarnih usmeritev potekalo hkrati ali v sosledju. Osrednjo pozornost nameni avtor monografije razlagi Kosovelovega konstruktivizma. Ta je po njegovih dognanjih ena pomembnejših usmeritev Kosovelovega opusa in prav na tem področju je monografija odkrila več novosti. Monografijo dopolnjuje 30 fotografij dokumentarnega gradiva; izmed teh so nekateri predmeti ali dokumenti prvikrat objavljeni.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: