O knjigi Poetika in logika slovenskih mitov

author: Zmago Šmitek, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Izar Lunaček
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 8, 2013,   recorded: November 2012,   views: 5574
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

20. novembra 2012 sta se o knjigi Poetika in logika slovenskih mitov. Ključi kraljestva na Besedni postaji Knjigarne Filozofske fakultete pogovarjala avtor knjige, prof. dr. Zmago Šmitek, in dr. Izar Lunaček. Knjiga je izšla pri Študentski založbi leta 2012, avtor pa v njej tematsko zaokroža in dopolnjuje tista poglavja, ki jih je objavil v razprodani in ponatisnjeni knjigi Mitološko izročilo Slovencev: Svetinje preteklosti. Tako smo dobili prvo celovito delo o slovenski mitologiji, ki je namenjena širšemu krogu bralcev, opremljena z barvnim slikovnim gradivom, izčrpnimi navedbami virov in literature ter kazalom imen in pojmov.

Dr. Zmago Šmitek se je kot profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF v Ljubljani posvečal predvsem primerjalni mitologiji, religijam indijske podceline in zgodovinskim stikom Slovencev z neevropskimi ljudstvi in kulturami.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: