Pravo v akciji: pregon korupcije v praksi

author: Urška Velikonja, Georgetown University
published: Jan. 6, 2020,   recorded: December 2019,   views: 80
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prof. dr. Urška Velikonja je diplomirala leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je odpravila na Univerzo v Harvardu v ZDA, kjer je leta 2003 magistrirala, leta 2009 doktorirala. Po opravljenem doktoratu je prof. dr. Velikonja delala na različnih univerzah v ZDA. Trenutno je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze Georgetown v Washingtonu, ZDA ter gostujoča učiteljica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje gospodarsko in pogodbeno pravo, raziskuje pa področje gospodarskega kriminala, zlasti kar zadeva javni pregon kršitev pravil kapitalskih trgov. Piše predvsem o regulaciji vrednostnih papirjev in izvrševanju. Njene raziskave so objavljene v najboljših ameriških pravnih revijah (npr. Stanford Law Review, California Law Review, Cornell Law Review, ...). O njenem delu redno razpravljajo v časopisih kot so Wall Street Journal, The Economist, Financial Times in drugih medijih. Prof. dr. Urška Velikonja v sklopu programa ASEF že več let sprejema slovenske študente na Univerzo Georgetown.

See Also:

Download slides icon Download slides: asef_velikonja_pravo_v_akciji_01.pdf (2.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: