Project: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Odlični v znanosti 2016 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2016 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2016 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2016 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izbor dosežkov Odlični v ...

Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izbor dosežkov Odlični v ...

Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Gre za javne ...

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS se aktivno ukvarja s promocijo znanosti in raziskovalne dejavnosti slovenskih znanstvenikov in znanstvenic. Že ...

PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs

Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno deset let ali več, ...

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2011

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2011

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 je serija dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v ...

Informativni dan "Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj"

Informativni dan "Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj"

V ponedeljek, 20. junija 2011, je na Fakulteti za družbene vede potekal informativni dan z naslovom »Razpisi 7. Okvirnega programa ...

Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja

Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja

V izobraževalnem programu TV Slovenija je nastala tedenska oddaja Ugriznimo znanost, ki na poljuden, sproščen in duhovit način razlaga znanost. ...

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

ARRS opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-elvavacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
 • opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.