Pogovor o knjigi dr. Aleša Završnika Homo criminalis: Upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja

author: Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Mladen Dolar, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Zoran Kanduč, Institute of Criminology, Faculty of Law, University of Ljubljana
published: May 11, 2010,   recorded: March 2010,   views: 5423
Categories

See Also:

Download article icon Download article: intervju_dnevnik_objektiv_zavrsnik.pdf (277.6 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V založbi Inštituta za kriminologijo pri PF in Agencije za knjigo RS je izšla nova knjiga dr. Aleša Završnika Homo criminalis: Upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja.

Knjiga Homo Criminalis je kriminološko delo, ki prikaže sodobne upodobitve »kriminalnega človeka« tako, da analizira akutne nove pojavne oblike »kriminalitete« (npr. kibernetsko kriminaliteto in sovražni govor), ter tako, da prikaže nove oblike vednosti, ki vstopajo v razumevanje zločina. Namesto psihoanalitično osveščenega sodnega izvedenca danes stopa v ospredje forenzik z znanjem genetike in nevrologije in »kriminalni človek« je vse bolj razumljen po bioloških značilnostih: namesto merjenja lobanj kot je v 19. stoletju predlagal Lombroso, se veča pomen »genske slike« in merjenja možganskega delovanja. Komunikacijska in biotehnološka revolucija močno spreminjata sodobno družbo in to se odraža tudi v razumevanju kriminalitete in v mehanizmih odzivanja nanjo.

Knjiga poleg teh zasukov v razumevanju »kriminalnega človeka« prikaže, da je normativno kazenskopravno pojmovanje »kriminalnega človeka« zelo odprto. Njegova vsebina je »kontingentna«, spremenljiva, in feministična kritika mu očita, da tudi »falocentrična« in oblikovana po moški »podobi«. Zasuke v kaznovalni nastrojenosti v zahodnih državah, ki smo jim priča od 70. let prejšnjega stoletja dalje, knjiga pojasnjuje s psihoanalitičnimi dognanji o padcu očetovske avtoritete. Razkroj notranjih nadzornih instanc se potem v reakciji na zločine poskuša nadomestiti s »trdo in odločno« ideologijo »reda in zakonitosti«.

V Moderni galeriji so o knjigi z avtorjem razpravljali:

  • prof. dr. Renata Salecl
  • prof. dr. Mladen Dolar
  • prof. dr. Zoran Kanduč

Ob dogodku so bile predstavljene druge novejše publikacije Inštituta za kriminologijo in druge informacije o inštitutu. Več o dogodku na http://www.mg-lj.si/node/531.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: