Andreja Popit
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
- 1999: Diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
- Jan. 2000 – dec. 2000: Pripravnica na Institutu Jožef Stefan, Oddelek za fizikalno kemijo
- Jan. 2001 – dec. 2004: Mlada raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, Oddelek za fizikalno kemijo
- Jan. 2005: Doktorirala na Univerzi v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
- Apr. 2005 – jan. 2006: Podoktorska raziskovalka na Univerzi v Tokiju, Japonska
- Apr. 2006 – jul. 2011: Vodja razvojnega oddelka v SCT d. d., Ljubljana
- Sept. 2011 – nov. 2011: delo v Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan
- Dec. 2011 – : Raziskovalka na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije

English:
- 1999: Graduated at Faculty of natural sciences and engineering, University of Ljubljana, Geology department
- Jan. 2000 – Dec. 2000: Intern at the Jozef Stefan Institute, Department of Physical Chemistry
- Jan. 2001 – Dec. 2004: Young researcher at the Jozef Stefan Institute, Department of Physical Chemistry
- Jan. 2005: PhD at Faculty of natural sciences and engineering, University of Ljubljana, Geology department
- Apr. 2005 – Jan. 2006: Postdoctoral researcher at the University of Tokyo, Japan
- Apr. 2006 – Jul. 2011: Head of Development Department in SCT d. d., Ljubljana
- Sept. 2011 – Nov. 2011: Work in the Centre for technology transfer and innovation in the Jozef Stefan Institute
- Dec. 2011 – : Researcher at the Institute for Sustainable Innovative Technologies


Lectures:

promotional video
flag Inteligentni polimerni materiali in tehnologije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Marko Bek, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri,
5246 views
  promotional video
flag Intelligent Polymer Materials and Technology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Marko Bek, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri,
5766 views