Andrej Šorgo
homepage:http://biologija.fnm.uni-mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=7&lang=sl
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Doc. dr. Andrej Šorgo je diplomiral na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prva zaposlitev po diplomi je bilo pripravništvo v ribogojstvu. Naslednje zaposlitve so bile na III. gimnaziji Maribor, Prvi gimnaziji Maribor ter Živilski šoli Maribor – Višji živilski šoli, kjer je poučeval biologijo in biologiji sorodne predmete. Ob delu je opravil pedagoško-andragoško dokvalifikacijo, magisterij ter doktorat. Leta 2005 mu je bil podeljena plaketa »Inovativen učitelj leta 2004/05«, v kategoriji srednja šola, bil je vključen v številne projekte ter sodeloval je v pripravah dijaških ekip na Biološke olimpijade. Od leta 2008 je zaposlen na delovnem mestu visokošolskega učitelja za predmetno področje Didaktika biologije, zadnji dve leti pa je tudi predstojnik Oddelka za biologijo, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Njegove raziskave so posvečene predvsem razvoju novih računalniško podprtih laboratorijskih vaj ter vpeljevanju informacijske in komunikacijske tehnologije v pouk. V zadnjem času se je posvetil še raziskavam posvečenim vpeljavi družbeno-znanstvenih ter okoljskih tem v šolsko prakso. O svojem delu je poročal na številnih domačih in tujih znanstvenih srečanjih ter objavljal v strokovnih in znanstvenih revijah.


Lectures:

lecture
flag Ali so ogledne in šolske zbirke naravoslovnih objektov relikt preteklosti ali nepogrešljiv pripomoček za dvig kakovosti izobraževanja?
as author at  Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dva cikla predavanj z naslovom Evropsko leto kulturne dediščine in naravoslovne zbirke in 80-letnica odkritja neveljskega mamuta,
471 views
  lecture
flag Kdaj bomo sprejeli gensko spreminjanje organizmov?
as author at  Out of the Box Seminar,
2706 views