Andrej Rozman
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-slavistiko/Zaposleni.aspx?ID=348
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Na Filozofski fakulteti v Bratislavi je leta 1974 končal študij iz slovaškega jezika in književnosti. V letih 1975 – 77 je bil lektor in korektor pri Tiskarni REK v Velenju, od leta 1977 zaposlen na Rudarskem šolskem centru v Velenju kot profesor slovenskega in ruskega jezika, od leta 1991 zaposlen kot lektor za slovaški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1996 opravil uspešno doktorski rigoroz na Filozofski fakulteti v Bratislavi. Leta 1999 je zagovarjal doktorsko delo na FF UK v Bratislavi. Strokovno obravnava slovensko-slovaške kulturne odnose, prevaja iz slovaške književnosti. Pri predavanjih obravnava predvsem slovaško književnost (Primerjalna slovanska književnost).


Lectures:

lecture
flag Ali je slavistika v krizi in zakaj?
as author at  50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014,
1572 views
  lecture
flag Ideja o literarni vzajemnosti med različnimi plemeni slovanskega naroda – včeraj in danes
as author at  46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010,
2275 views