Data, information, design and traffic injuries / Podatki, informacije, oblikovanje in prometne poškodbe

author: Jorge Frascara, Frascara Noël Visual Communication Design
author: Cvetka Požar, Museum of Architecture and Design (MAO)
introducer: Cvetka Požar, Museum of Architecture and Design (MAO)
published: April 22, 2010,   recorded: March 2010,   views: 4610
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

English: The nature of “information design” is not determined by what one does (signage, forms, documents, etc.) but how one does it. The users are at the centre of information design, with all their differences, possibilities, needs and wants. Data can be absorbing, but information design is not about data: is about people. To reach people we have to know them.

Data without context is not information. Information is difference that makes a difference. To make a difference there is a need for significance, and significance comes from comparison: comparison between one thing and another, between one thing and its context, or between one thing and its consequences.

The presentation will outline the roles of information and persuasion in communication design. To provide an example of the possible importance of the problems that design should address, it will present the social and economic costs of traffic injuries, discussing how to turn data into information; how to contextualize information so that its significance can be perceived; and how significance is indispensable when there is a need to promote action and change.

The central objective of the paper is to contribute to the lecture series’ main topic: the relevance of information design for things that matter in society.

Slovensko: »Informacijskega oblikovanja« ne določa to, kar nekdo počne (označevanje, formularji, dokumenti itd.), temveč kako to počne. V središču informacijskega oblikovanja so uporabniki z vsemi razlikami, možnostmi, potrebami in zahtevami. Podatki so lahko mikavni, vendar informacijsko oblikovanje ni namenjeno podatkom, temveč ljudem. Če želimo ljudi doseči, jih moramo poznati.

Podatki brez konteksta niso informacije. Informacije so tisto, kar naredi potrebni preskok. Za to pa je potreben pomen, ki izvira iz primerjave med različnimi stvarmi, med eno stvarjo in njenim kontekstom ali med eno stvarjo in njenimi posledicami.

Predavatelj bo predstavil vlogo informacij in prepričevanja v oblikovanju komunikacije. Kot primer pomembnosti problemov, ki bi se jih oblikovanje lahko lotilo, bodo prikazani družbeni in gospodarski stroški prometnih nesreč, ki bodo pokazali, kako je mogoče podatke spremeniti v informacije; kako informacije postaviti v kontekst, da lahko dojamemo njihov pomen; ter kako nepogrešljiv je pomen, ko se pojavi potreba po spodbujanju delovanja in sprememb.

Namen predavanja je predvsem prispevati h glavni temi serije predavanj: k pomenu informacijskega oblikovanja na družbeno pomembnih področjih.

See Also:

Download slides icon Download slides: aml2010_frascara_diti_01.pdf (636.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: