Alojzija Zupan Sosič
homepage:http://www2.arnes.si/~azupan40/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
34 views
  lecture
flag Novosti v treh romanih Ivana Cankarja
as author at  54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2018,
586 views
lecture
flag Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja
as author at  53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2017,
819 views
  lecture
flag Prihodnost literarne interpretacije
as author at  50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014,
1730 views
lecture
flag Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu
as author at  49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013,
2818 views
  lecture
flag Družina v sodobnem slovenskem romanu
as author at  47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011,
3214 views
debate
flag Bildungsroman
as author at  Besedne postaje Filozofske fakultete,
together with: Aljoša Harlamov,
3660 views
  lecture
flag Petelinji zajtrk, knjižna in filmska uspešnica
as author at  44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008,
3899 views
lecture
flag Ljubljana v romanih Milana Dekleve
as author at  42. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2006,
3593 views