Alojz Ihan
homepage:http://www.imi.si/ihan/ihan
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Alojz Ihan je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinske fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1988 je pričel delati na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Leta 1991 in 1992 je delal na Nacionalnem inštitutu za raziskavo raka v Genovi (INRC). Naziv doktor medicinskih znanosti je pridobil leta 1993 z disertacijo: "Osamitev in opredelitev membranskih proteinov, ki opredeljujejo aloreaktivnost naravnih celic ubijalk pri človeku". Leta 1994 je raziskovalno gostoval na Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, ZDA. Od leta 1997 je specialist klinične mikrobiologije. V naziv redni profesor za predmet Mikrobiologija in imunologija na Medicinski fakulteti v Ljubljani je bil izvoljen leta 2006. Zaposlen je kot redni profesor medicinske mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter je vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Alojz Ihan je glavni mentor za specializacijo iz klinične mikrobiologije in imunologije (Zdravniška zbornica Slovenije), član komisije za strokovni nadzor za področje klinične mikrobiologije in imunologije (Zdravniška zbornica Slovenije), predsednik razširjenega strokovnega kolegija za mikrobiologijo in imunologijo (RSK) Ministrstva za zdravje RS, ki je glavni strokovni organi v RS za področje mikrobiologije in imunologije. Alojz Ihan je tudi član in podpredsednik Komisije za cepiva pri Inštitutu za varovanje zdravja RS, direktor ISDR (Inštitut za strokovno dejavnost in razvoj) pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je tudi glavni urednik zdravniške revije Isis.

Bibliografija prof. Ihana obsega nad 650 enot (Cobiss), of tega nad 60 člankov v mednarodni znanstvenih revijah, ki jih citira Science Citation Index (SCI). Bil je mentor pri 10 doktorskih nalogah in pri 22 diplomskih nalogah.

Poleg strokovnega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela v medicini se Alojz Ihan ukvarja tudi s književnostjo. Bil je urednik revij Problemi, Literatura, in Sodobnost ter knjižne zbirke Alpeh. Literarno delo Alojza Ihana obsega 6 knjig poezije: Srebrnik (Ljubljana. Književna mladina Slovenije – Aleph 1985), Igralci pokra (Ljubljana. Cankarjeva založba 1989); Pesmi (Ljubljana. Emonica 1989); Ritem (Celovec. Wieser 1993); Južno dekle (Ljubljana. Mihelač 1995); Salsa (Mladinska knjiga, Ljubljana 2003). Objavil je 3 romane: Hiša (Ljubljana. Emonica 1997); Romanje za dva … in psa (Ljubljana, Študentska založba – Beletrina 1998) , Hvalnica rešnjemu telesu (Cankarjeva založba, Ljubljana 2011) in 2 knjigi esejev: Platon pri zobozdravniku (Ljubljana Cankarjeva založba 1997); Deset božjih zapovedi (Ljubljana. Študentska založba – Koda 2000). Je tudi avtor zelo branih in v več jezikov prevedenih knjig Imunski sistem in odpornost (Mladinska knjiga 2000) in Do odpornosti z glavo (Mladinska knjiga 2004). Alojz Ihan tudi redno objavlja eseje in mnenja v številnih slovenskih časopisih in revijah. Za svoje literarno delo je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada (1986).


Lecture:

lecture
flag Etika raziskovalnega dela - ključni poudarki
as author at  1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014,
1633 views