Al Vrezec
homepage:http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=129&Itemid=12
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Scopolijeva naravna dediščina Slovenije
as author at  Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Razsvetljeno naravoslovje: Scopoli in Zois,
463 views
  lecture
flag Okno v naravo preteklosti: sodobna uporaba muzejskih naravoslovnih zbirk na primeru ptic
as author at  Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dva cikla predavanj z naslovom Evropsko leto kulturne dediščine in naravoslovne zbirke in 80-letnica odkritja neveljskega mamuta,
319 views
lecture
flag Selitve ptic: Naravni most med oddaljenimi svetovi
as author at  Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj ob 90-letnici obročkanja ptic v raziskovalne namene v Sloveniji.,
1457 views
  lecture
flag Urbanizacija in ptice: Ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri
as author at  Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dva cikla predavanj z naslovom 90-letnica alpskega botaničnega vrta Juliana v Trenti in Moje zeleno mesto 2016 - Ljubljana,
1233 views
debate
flag Razprava na okrogli mizi / Round-table discussion
as moderator at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes,
together with: Jože Trontelj, Margaret M. McCarthy, Jože Vogrinc, Heikki Setälä, Andreja Barle Lakota, Gregor Majdič, Ivan Kreft,
2746 views
  lecture
flag Invazijski proces tujerodnih vrst / Invasive process of non-native species with examples from Slovenia
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Povezanost procesov / International Conference Bioscience and Society: Interdependence of processes,
3112 views
panel
flag Druga okrogla miza / Second Round-Table Discussion
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
together with: Alexis Zrimec (moderator), Derek Bell, Jože Mencinger, Jože Vogrinc,
3189 views
  lecture
flag Koevolucija – medvrstni odnosi kot gonilo evolucijskega razvoja naravnih združb / Coevolution – Interspecific Interactions as a Driving Force of Natural Assemblages Evolution
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
5521 views
introduction
flag Napovednik tretjega sklopa: Biodiverziteta in trajnostni razvoj / Introduction to the Third Session: Biodiversity and Sustainable Development
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
together with: Minka Vičar (introducer),
2717 views
  debate
flag Okrogla miza / Round table
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems,
together with: Gregor Zupančič (moderator), Eva Jablonka, Ivan Kos, Ivana Leskovar Štamcar, Alenka Gaberščik,
2820 views
lecture
flag Medvrstni odnosi krojijo strukturo življenskih združb: večvrstni interakcijski kompleksi v ekosistemih / Interspecific interactions are structuring natural assemblages: multispecies interaction complexes in ecosystems
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems,
3457 views