Slovenska raziskovalka s prvo celovito monografijo o plitvih podzemeljskih habitatih / Slovenian Researcher Writes First Comprehensive Book on Shallow Subterranean Habitats

author: Tanja Pipan, Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Jan. 12, 2015,   recorded: January 2015,   views: 1602
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenska krasoslovka dr. Tanja Pipan je junija letos pri britanski založbi Oxford University Press izdala monografijo o plitvih podzemeljskih habitatih. Publikacija je plod desetletja raziskav in prva, ki na celovit način obravnava plitve habitate, ki se za razliko od precej bolj preučevanega jamskega sveta skrivajo tik pod kraškim površjem. Povezava do članka na spletni strani STAkrog.


Slovenian karst researcher Tanja Pipan launched in June 2014 the first comprehensive overview of shallow subterranean habitats. The book was published by Oxford University Press and is the result of a decade of research and is the first comprehensive work on habitats located just below the surface. Link to the article on STAkrog website.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: