8 globalnih problemov

author: Lučka Kajfež Bogataj, Center za agrometeorologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 782
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Eksponentna rast človeških aktivnosti ustvarja izjemne pritiske na biofizikalne sisteme Zemlje, ki je omejen planet. Dosegli smo stopnjo rasti, ki v nekaterih pogledih že dosega skrajno točko biofizikalnih zmogljivosti našega planeta, znotraj katerih lahko naša civilizacija deluje brez nevarnih pritiskov na okolje. Pozornost znanosti je namenjena devetim pomembnim procesom ali sistemom, znotraj katerih bo treba upoštevati omejitve. Družba se mora glede rasti in razvoja učiti iz delovanja ekosistemov in preseci doktrino nenehne gospodarske rasti v ekonomiji in politiki. Zapoved neomejene rasti na planetu z omejenimi viri že fizikalno ni smiselna, z družbenega vidika pa za zdaj niti ne odpravlja revšcine niti nas ne dela srečnejših. Da bomo lahko znotraj družbenoekonomske znanosti sprejeli alternativne modele, ki bodo spoštovali omejenost planeta, bo potrebna preobrazba naše spoznavnosti, gospodarstva, politike in norm, prenova civilizacije in naše kulture. V ospredje mora stopiti kakovostna, in ne več količinska rast.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: