Event: Conferences » Other » Drugo srečanje Platforme znanja: »ERAvolucija« Drugo srečanje Platforme znanja: »ERAvolucija«

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Drugo srečanje Platforme znanja: »ERAvolucija«

Platforma znanja je nova iniciativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo), s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj z raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi ustanovami. Na ta način želimo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, učinkovito spodbujati sinergije med področjema znanosti in visokega šolstva in skupaj graditi družbo znanja.

Na tokratnem spletnem posvetu smo delili informacije o aktualnih pobudah in novostih na področju raziskovalne in visokošolske politike na ravni EU in izmenjali mnenja o možnostih dejavnega sodelovanja visokošolskih in znanstvenoraziskovalnih deležnikov v napovedanih ukrepih Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Prvi del posveta smo namenili predstavitvi aktualnih prioritet Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), nato smo nadaljevali z delom v dveh skupinah in se bolj podrobno posvetili dvema od skupno 20 prioritet oz. ukrepov, in sicer ukrepu 13 – Krepitev visokošolskih ustanov ter ukrepu 14 – Približati znanost državljanom in državljankam. Predstavili smo tudi možnosti za sodelovanje deležnikov v obeh ukrepih.

Več informacij na spletni strani ERAvolucija

Categories
1 view, 10:57  
flagPozdrav udeležencevPozdrav udeležencev
Petra Žagar, Matjaž Kranjc Petra Žagar, Matjaž Kranjc
22:57  
flagOdzivi in razpravaOdzivi in razprava
Sergej Možina, Petra Žagar Sergej Možina, Petra Žagar
2 views, 36:53  
flagPoročanje z delavnicPoročanje z delavnic
Tit Neubauer, Petra Žagar, Urška Zupanec Tit Neubauer, Petra Žagar, Urška Zupanec

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: