Event: Academic Organisations » Univerza v Ljubljani » Center za jezikovne vire in tehnologije Center za jezikovne vire in tehnologije

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

CJVT   

Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov na petih članicah Univerze v Ljubljani: organizacijsko je lociran na Fakulteti za družbene vede, prostori centra se nahajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, vsebinsko pri delu CJVT sodelujejo še tri članice univerze: Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in Pedagoška fakulteta.

Več podrobnosti na cjvt.si

[syn]  12 views, 54:16  
flagPredstavitev Velikega slovensko-madžarskega slovarjaPredstavitev Velikega slovensko-madžarskega slovarja
Simon Krek, Iztok Kosem, et al. Simon Krek, Iztok Kosem, Gregor Majdič, julia_balint_ceh

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: