Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 30. slovenistični simpozij Obdobja: Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana 2011 30. slovenistični simpozij Obdobja: Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana 2011

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

30. slovenistični simpozij Obdobja 2011 - Ljubljana   

30. slovenistični simpozij Obdobja: Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana 2011

recorded by: Filozofska fakulteta

Jubilejni, 30. slovenistični simpozij Obdobja Meddisciplinarnost v slovenistiki ima tako kot njegovi predhodniki jasno začrtan cilj: kot osrednji slovenistični znanstveni sestanek združiti domače in tuje jezikoslovce in literarne zgodovinarje, soočiti njihove raziskovalne rezultate in interpretativna mnenja ob izbrani tematiki, ter k razpravljanju povabiti tudi predstavnike in predstavnice drugih strok, še posebej humanističnih in družboslovnih. Na ta način slovenistika zagotavlja široko sintezo posamezne raziskovalne tematike in hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskovalnih korakov ter jih umešča v širši kulturni in družbeni kontekst. Tokratni simpozij nadaljuje koncept 28. simpozija Obdobja Infrastruktura slovenščine in slovenistike, njegov cilj pa je omogočiti znanstveno razpravljanje o meddisciplinarnosti v slovenskem jezikoslovju in literarni vedi. K razmisleku o povezovanju med strokami tako vabimo ugledne strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki ste doslej v svojem znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu uspešno združevali spoznanja več strok. Deloma se simpozij vsebinsko navezuje tudi na izjemno odmevni posvet Slovenščina v javnosti, ki je bil organiziran leta 1979 v Portorožu. Tudi ta je namreč na enem mestu zbral strokovnjake različnih strok, znanstvenike in praktike, ki so razmišljali o vlogi in statusu jezika na različnih področjih družbenega življenja, vendar je bil njihov osnovni cilj drugačen od simpozijskega.


Več o dogodku na domači strani: 30. simpozij Obdobja


Categories
[syn]  3329 views, 1:25:18   Okrogla miza
flagMeddisciplinarnost v slovenistikiMeddisciplinarnost v slovenistiki
Matej Accetto, Aleksander Bjelčevič, et al. Matej Accetto, Aleksander Bjelčevič, Simona Kranjc, Darinka Verdonik, Marko Stabej

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: