Načrtovanje sintez

author: Miha Tišler, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana
published: Jan. 15, 2009,   recorded: November 2007,   views: 2617
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sinteza je dinamično in osrednje področje kemije. Racionalne sinteze organskih spojin potekajo lahko po različnih natančno določenih poteh, katere določajo strategije povezovanja posameznih delov v večje molekule. Vedno moramo ugotoviti in potrditi strukturo končnega produkta, za kar se poslužujemo različnih, predvsem spektroskopskih metod.

Prikazanih bo nekaj primerov gradnje cikličnih sistemov izhajajoč iz neproteinogenih aminokislin. Organske spojine predstavljajo osrednje molekule povezav z drugimi vedami in uporabe na različnih področjih sodobnega življenja, ne nazadnje pa je tudi pomembno, da so udeležene pri sporočanju in sporazumevanju med različnimi vrstami živih bitij.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: