Novi teleskopi za opazovanje visokoenergijskega vesolja

author: Renata Dacinger
author: Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici
published: June 22, 2022,   recorded: May 2022,   views: 6
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ko gledamo človeka v vidni svetlobi, vidimo njegovo zunanjost, naše kosti pa lahko vidimo z rentgensko svetlobo. Tako kot z nami je tudi z vesoljem. Če želimo o njem izvedeti več, ga moramo opazovati tudi v drugi luči, s svetlobo z drugimi valovnimi dolžinami.

Na kanarskem otoku La Palma in v puščavi Atacama v Čilu zato konzorcij držav, v katerega je vključena tudi Slovenija, začenja z izgradnjo dveh observatorijev, »Polja teleskopov Čerenkova« (CTA, angleško »Cherenkov Telescope Array«). Omogočal bo raziskave vesolja pri valovnih dolžinah visoko energijskega kozmičnega sevanja gama, ki so ključen in še ne dovolj izkoriščen vir informacij o visokoenergijskih procesih v vesolju (na primer supermasivnih črnih luknjah, supernovah in ostankih Velikega poka), kjer je naše razumevanje naravnih zakonitosti še zelo omejeno. Ko fotoni visoko-energijskega kozmičnega sevanja gama dosežejo Zemljo, trkajo z atomskimi jedri plinov v višjih plasteh atmosfere. Pri tem nastanejo plazovi nabitih delcev, ki povzročijo šibke bliske svetlobe Čerenkova. Z detekcijo te svetlobe je mogoče izmeriti energijo fotona in tudi smer, iz katere je priletel. Za astronomijo z visokoenergijskim sevanjem gama zato potrebujemo posebno vrsto observatorija, kjer ne bo nameščen en sam teleskop, ampak razsežno polje teleskopov, prilagojenih za detekcijo bliskov Čerenkove svetlobe v atmosferi v vseh smereh nad observatorijem do višine okoli 10 km.

See Also:

Download slides icon Download slides: zv_ung_stanic_novi_teleskopi_01.pdf (12.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: