Kras po svetu

author: Andrej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
published: Jan. 15, 2009,   recorded: October 2008,   views: 2890
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Okoli 15% kopnega sveta grade karbonatne kamnine (apnenec in dolomit), na katerih se lahko razvije kras. Najbolj groba regionalna delitev govori o krasu v starih grudastih masivih in o krasu v mladonagubanih gorstvih. Do kakšne stopnje je kras razvit, kako so razviti kraški površinski in podzemeljski pojavi, pa je odvisno od razpoložljive vode, torej od podnebja.

Več ko je vode in bolj ko je ozemlje enakomerno namočeno, bolje je razvit kras. Razmere za razvoj krasa so torej najugodnejše v vlažnem in toplem podnebju, ampak tudi v mrzlih in suhih predelih (visokogorska in polarna območja) ter v vročih in suhih (v puščavah) obstojajo določeni tipi, običajno ne polno razvitega krasa.

Ponekod so kraški pojavi razviti tudi v drugih kamninah, takemu krasu običajno rečemo pseudokras, ki so lahko tudi zelo slikoviti ali nenavadni. Avtor bo skušal s pomočjo ilustracij in številnih slik pokazati razprostranjenost krasa po svetu kot tudi pojasniti značilnosti in razlike med posameznimi kraškimi področji ter prikazati značilne primere kraškega sveta, od Skandinavije do Grčije, od Brazilije do severne Kanade, od Iberskega polotoka do južne Kitajske. Nekaj pozornosti bo posvečene tudi človeku, njegovemu življenju in »sobivanju« s krasom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: