Ohranjanje pisne kulturne dediščine

author: Jana Kolar, CERIC-ERIC
published: Jan. 15, 2009,   recorded: December 2005,   views: 3244
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spomini civilizacije so ohranjeni na materialih, ki nam pripovedujejo zgodbe preminulih generacij. Davno izumrli Akadci in Sumerci so misli vtisnili v obstojno glino. Stari Egipčani so pisali na papirus, ki je najstarejša papirju sorodna pisna podlaga. Od srednjega veka sta v Evropi prevladovala pergament, izdelan iz živalskih kož in kasneje papir.

Knjige so stoletja navdihovale umetnike in učile znanstvenike. Žal nekatera korozivna črnila in moderna tehnologija izdelave papirja dramatično skrajšajo njihovo obstojnost. Napočil je čas, ko mora znanost pomagati njihovemu preživetju. Na predavanju bo zaživel duh časa, v katerem se bo zgodovina prepletala z dosežki sodobne znanosti, ki nam omogočajo ohranitev naših pisnih virov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: