Solinski mikrosafari

author: Nina Gunde-Cimerman, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: March 19, 2010,   recorded: December 2009,   views: 2644

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Morske Sečoveljske soline predstavljajo enega od naravnih biserov Slovenije, ki ga naseljujejo mnoge ptice in neobičajne rastline. V solinah pa živijo tudi očem nevidni mikroorganizmi, ki naseljujejo izjemno slano vodo, iz katere pridobivamo sol. To so slanoljubne (halofilne) bakterije in pa tudi slanoljubne mikroglive, ki so bile prvič odkrite prav v Sečoveljskih solinah. Danes vemo, da halofilne glive naseljujejo soline po celem svetu in, presenetljivo, tudi arktične ledenike. Zanimiva pa ni samo njihova bogata raznovrstnost in izjemno estetske oblike, temveč tudi prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje pri teh skrajnih pogojih. Ena od posledic globalnega segrevanja je zasoljevanje poljedelskih površin. Prav ekstremofilne glive in njihove prilagoditve na molekularnem nivoju morda predstavljajo ključ za povečanje tolerance na sol pri rastlinah in s tem eno od rešitev tega vedno bolj perečega problema.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: