Robotika in nevrorehabilitacija

author: Tadej Bajd, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
published: Jan. 15, 2009,   recorded: May 2006,   views: 3113
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Med pomembne ugotovitve sodobnih nevrofizioloških raziskav sodi opažanje, da intenzivno urjenje gibanja ohromljenih nog ali rok vodi pri bolnikih po možganski kapi ali poškodbi glave do reorganizacije osrednjega živčnega sistema in s tem do znatnega izboljšanja hoje ali prijemanja. Raziskovalci programske skupine »Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju« smo razvili metode vodenja kompleksnih robotskih sistemov, ki ne silijo bolnika v predprogramirane gibe, ampak mu pomagajo v tolikšni meri, kolikor je za posameznika potrebno. Tako smo razvili idealne »robotske terapevte«, ki skupaj z izvirnimi merilnimi metodami in sistemi navidezne resničnosti omogočajo intenzivno urjenje gibov spodnjih in zgornjih ekstremitet.

Dvonožna hoja je ena najpomembnejših značilnosti vrste Homo sapiens. Rehabilitacijske sisteme za ponovno učenje hoje predstavljajo trije podsistemi: aktuacijski, senzorni in kognitivni. Za urjenje hoje moremo uporabiti sisteme električne stimulacije paraliziranih mišic ter pasivne ali aktivne eksoskelete.

Prijemanje upravičeno velja za najpomembnejšo človekovo gibalno dejavnost. Naloga prijemanja pa ni le rokovanje s predmeti in orodji, z rokami tudi čutimo in se sporazumevamo. Študij prijemanja smo razdelili v tri faze: faza približevanja predmetu, faza izvajanja sile na predmet in faza spreminjanja lege že prijetega predmeta.

Predlagani nevrorehabilitacijski robotski pristopi omogočajo učinkovito reševanje problemov nege, podpore in ohranjanja avtonomije starejših in gibalno oviranih oseb ter razvoj novih storitvenih dejavnosti v zdraviliščih in toplicah.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: