Slovenska ustavna identiteta

author: Špelca Mežnar, Ustavno sodišče Republike Slovenije
published: May 6, 2019,   recorded: April 2019,   views: 88
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ustavna identiteta je relativno nov pojem. Ukvarja se z naslednjimi vprašanji: ali obstajajo v Ustavi določbe, ki jih ni dopustno (nikoli) spremeniti? Ali in kaj v Ustavi neke države odseva skupinsko identiteto naroda? Koliko se pojem ustavne identitete prekriva z narodno identiteto (samobitnostjo), kulturno, versko, ideološko identiteto? Ali lahko država članica EU s sklicevanjem na svojo ustavno/narodno identiteto krši pravo EU? Ustavno sodišče RS se z navedenimi vprašanji še ni izrecno in poglobljeno ukvarjalo (drugače npr. nemško Ustavno sodišče). Samobitnost slovenskega naroda je bila sicer omenjena v nekaj ustavnih odločbah, vendar poseben koncept še ni razvit. Ob razmisleku o tem, kaj danes tvori našo ustavno identiteto in koliko jo (so)določa Evropska unija, bosta predstavljeni dve aktualni odločbi Ustavnega sodišča, iz katerih lahko razberemo nekaj smernic. Obe sta se ukvarjali z vprašanjem diskriminacije muslimanske verske skupnosti v večinsko katoliški (in ateistični) družbi, prva se nanaša na določitev prostih dni, druga pa na obredni zakol. Odločbi odpirata filozofska in pravna vprašanja in sta dobri iztočnici za debato o najtežjih dilemah sodobne družbe.

See Also:

Download slides icon Download slides: zv_meznar_ustavna_identiteta_01.pdf (381.8 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: