Ekonomski modeli pogajanj na trgih in v političnih sistemih

author: Jernej Čopič, Aix-Marseille Université
published: Nov. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1426
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Modeli pogajanj se skozi prizmo teorije iger uporabljajo za raziskovalne namene in v praksi, od oblikovanja cen na trgu, do delovanja volilnih sistemov.
Predstavili bomo različici Rubinsteinovega modela pogajanj med prodajalcem in kupcem ter modela Barona in Ferejohna o kongresnih pogajanjih delitve proračuna. Ta preprosta modela sta dva od najpogosteje rabljenih modelov, prvi pri študijah trgov in barantanja nasploh (npr. pri študijah trga dela), drugi pa pri analizah političnih sistemov in porazdelitve bogastva. Izboljšava teh modelov pripelje do nepričakovane ugotovitve. Medtem ko dobi v tržnih pogajanjih večji kos pogače bolj potrpežljivi pogajalec, gre v političnih pogajanjih večji delež bolj nestrpnemu politikantu.
Nato bomo predstavili Shapleyjevo vrednost, ki pojasni, zakaj imajo lahko v parlamentarni demokraciji manjše koalicijske partnerice nesorazmerno veliko moč, v praksi pa služi npr. tudi za porazdelitev stroškov letalske steze med prevoznike z različnimi potrebami. Shapleyjeva vrednost temelji na nestrateškem obnašanju, naš (realnejši) model pa na strateških akterjih.
Pripoved popestri hudomušna estetika modelov.

See Also:

Download slides icon Download slides: zv_copic_modeli_pogajanj_01.pdf (74.9 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: