Zika: star virus z novim obrazom

moderator: Mladen Franko, Laboratorij za raziskave v okolju, Univerza v Novi Gorici
author: Tatjana Avšič - Županc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 24, 2016,   recorded: October 2016,   views: 1289
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zika je virus iz rodu flavivirusov, ki se prenaša s komarjevim pikom, in predstavlja javnozdravstveno grožnjo v trenutni epidemiji. Ta nepoznan virus je bil omejen na sporadične primere v Afriki in Aziji vse do pojava v Braziliji leta 2015, ko se je bliskovito razširil v obeh Amerikah. Večina okužb z virusom Zika je subkliničnih in se kažejo kot blaga bolezen z vročinskim stanjem. Najbolj zaskrbljujoči pa so nevrološki zapleti, vključno s sindromom Guillain-Barré pri odraslih ter prirojene nepravilnosti, kot je mikrocefalija pri novorojenčkih, ki se rodijo okuženim materam. Trenutno ne obstaja specifično protivirusno zdravljenje ali cepivo proti okužbi z virusom Zika. Odziv mednarodnega javnega zdravja se osredotoča na preprečevanje infekcije, predvsem pri nosečih ženskah in podajanju posodobljenih priporočil za zmanjšanje tveganja za nevektorsko prenašanje virusa Zika. Svetovna zdravstvena organizacija je 1. februarja 2016 razglasila širjenje virusa Zika za javnozdravstveno grožnjo mednarodnega pomena. Sumi o povezavi med okužbo v nosečnosti in prirojenimi okvarami živčevja so se v začetku leta 2016 množili, a neposredna vzročna povezava ni bila konkretno dokazana. Naša raziskovalna skupina je v članku, ki smo ga 11. februarja 2016 objavili v reviji New England Journal of Medicine, prvič do takrat jasno pokazala bolezenske spremembe v možganih ploda, ki so povezane s prenosom virusa Zika z matere na plod.

See Also:

Download slides icon Download slides: zv_avsic_zupanc_zika_virus_01.pdf (4.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: