SUPERCOOL – elastokalorično hlajenje

moderator: Anja Čuček
author: Jaka Tušek, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 16, 2019,   recorded: October 2019,   views: 13
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Do leta 2030 bo več kot polovica svetovnega prebivalstva živelo v vročih podnebjih s povečano izpostavljenostjo potencialno nevarnim vročinskim razmeram. Posledično se bodo globalne potrebe po hlajenju oziroma klimatizacij do leta 2050 povečale kar za trikrat, za kar bo potrebno namestiti okoli 3,3 milijarde novih klimatskih naprav. Današnje klimatske naprave temeljijo na preko 150 let stari tehnologiji (parno-kompresijska tehnologija hlajenja) in delujejo zgolj z majhnim izkoristkom (do okoli 20 %), poleg tega pa še vedno uporabljajo okolju in ljudem škodljiva hladilna sredstva. Paradoksalno je, da bolj ko se hladimo, bolj s tem vplivamo na učinek tople grede in s tem še bolj povečujemo potrebe bo hlajenju. Razvoj učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij hlajenja torej postaja ena ključnih nalog moderne družbe v boju proti podnebnim spremembam. Po mnenju številnih strokovnjakov in znanstvenikov elastokalorična tehnologija hlajenja trenutno kaže največji potencial kot alternativa parno kompresijski tehnologiji hlajenja. Ta temelji na izkoriščanju latentne toplote pri trdninski fazni transformaciji materialov z oblikovnim spominom. Prvi prototipi elastokaloričnih hladilnikov že dosegajo komercialno zanimive hladilne karakteristike, pa vendar bo potrebno še precej znanstvenih prebojev in raziskav, da bo elastokalorična tehnologija lahko dejansko vstopila na trg.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: