Planiški vetrovnik

moderator: Andrej Stare, RTV SLO
author: Brane Širok, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: April 11, 2016,   recorded: April 2016,   views: 2727
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izdelati vetrovnik, v katerem bi lahko sočasno trenirali skakalci in padalci, se je pred dobrim letom zdel nemogoč izziv za slovensko znanost in industrijo. Modelne raziskave zapletenih aerohidrodinamskih pojavov, kot je »polet« skakalca, imajo še vedno značilno prednost pred numeričnim modeliranjem. Prav to nas je vodilo k modelni študiji na fizičnem modelu ob upoštevanju aero-hidro dinamske podobnosti med modelom in izvedbo vetrovnika. Modelne raziskave, ki temeljijo na analizi tokovnih struktur omogočajo študij interakcij med gibajočimi se telesi in tokom fluida. Razvili smo vizualizacijsko metodo spremljanja kinematike zračnega toka, ki je namenjena analizi tokovnih razmer v vetrovniku pri obtekanju teles. Ekspertni sistem je sestavljen iz generatorja sledila, ki je v zračni tok vetrovnika vnešen pred telesom, na način, ki omogoča vizualizacijo tokovnega polja ob telesu in za njim. Zaporedje časovnih posnetkov smo analizirali s programsko opremo ADM – flow, ki omogoča analizo hitrostnega polja zračnega toka, stopnje turbulence in disipacije kinetične energije v toku.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 skok s padalom, February 17, 2017 at 1:01 p.m.:

Vetrovnik je super orodje za treniranje vescin prostega pada. Če koga zanima občutek v realnem okolju pa naj se le poda na skok v tandemu iz letala ;-)

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: