Živalski strupi: Od smrtonosnega k zdravilnemu

moderator: Nataša Ivanuš Čuček
author: Igor Križaj, Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti, Institut "Jožef Stefan"
published: Oct. 28, 2016,   recorded: October 2016,   views: 2066
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Živalsko kraljestvo vsebuje več kot 100.000 strupenih vrst. Najdemo jih med strunarji (plazilci, ribe, dvoživke, sesalci), iglokožci (morske zvezde, ježki), mehkužci (polži stožci, hobotnice), kolobarniki (pijavke), nitkarji, členonožci (pajki, insekti, stonoge) in ožigalkarji (morske vetrnice, meduze, korale). Vsak posamezen strup je enkratna mešanica, običajno več kot 100 različnih farmakološko aktivnih peptidov in proteinov. Zbirka vseh, t.i. venom, tako obsega na milijone različnih peptidov in proteinov, ki specifično interagirajo z vrsto zunanjih tarč, kot so ionski kanalčki, receptorji in encimi v celicah in na njihovi plazemski membrani. Venom je še posebno zanimiv kot izjemen vir osnovnih molekulskih orodij za raziskave kompleksnih fizioloških sistemov, med njimi centralnega in perifernega živčnega sistema, kardiovaskularnega sistema, sistema strjevanja krvi, hormonalnega in imunskega sistema. Venom predstavlja bogat rezervoar zdravilnih učinkovin, spojin vodnic za razvoj zdravil in diagnostičnih orodij. Kar nekaj zdravil, na osnovi komponent venoma, je že registriranih za uporabo v medicini, še več pa se jih nahaja v različnih fazah testiranja. Poznavanje venoma je tudi izjemnega pomena za razvoj bolj učinkovitih postopkov za zaščito pred zastrupitvami. Z izjemo večine kač, ostale strupene živali proizvajajo strup v zelo majhnih količinah. Tehnološke omejitve so vzrok, da je bil do danes temeljito raziskan le majhen delček venoma. Šele skokovit napredek proteomike, genomike in transkriptomike v zadnjih letih omogoča poglobljene raziskave strupov pri večini živali. Programska skupina, ki jo vodim, raziskuje strupe različnih živali, še posebej poglobljeno pa strupe živali iz našega okolja: modrasa (Vipera a. ammodytes) in gada (Vipera b. berus), konjske vetrnice (Actinia equina) in kranjske čebele (Apis mellifera). V predstavitvi bom prikazal tudi naše glavne dosežke.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: