Bionika in vpogled v prihodnost komunikacije človek-stroj

moderator: Jan Grilc, Val 202
author: Aleš Holobar, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
published: April 15, 2022,   recorded: April 2022,   views: 3
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vsakodnevna opravila izvajamo s pomočjo velikega števila skeletnih mišic, ki jih zavedno upravljamo na zelo visokem abstraktnem nivoju. Ukazi za gib nastanejo v možganih in se nato pretvorijo v živčne kode, s katerimi krmilimo skeletne mišice. Te pretvorbe in usklajenega upravljanja mišic se učimo skozi daljše časovno obdobje, posebno intenzivno pa v prvih letih našega življenja. Zato so živčne kode lastne vsakemu posamezniku in temu se morajo prilagoditi tudi vmesniki človek-stroj, ki delujejo na podlagi zajema in dekodiranja živčnih kod. Kako uspešni smo pri razvoju takšnih naprednih vmesnikov, kaj so izzivi in kaj nam prinaša prihodnost? Kako se bo v prihodnje razvijala bionika, tudi v Sloveniji? Kaj bomo lahko upravljali z mislimi in kako bo to vplivalo na razvoj naše družbe? Na ta in druga vprašanja bomo skušali odgovoriti v pogovoru s prof. dr. Alešem Holobarjem s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Z njim se bo pogovarjal Jan Grilc, Val 202.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_holobar_ales_01.pdf (4.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: