Droge med mladostniki

author: Zarja Muršič, Delo, d.d.
author: Ester Heath, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
author: Andreja Drev, Delo, d.d.
published: Oct. 11, 2021,   recorded: September 2021,   views: 1
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kako dobiti vpogled v uporabo drog med slovenskimi mladostniki? Najpogosteje uporabljena epidemiološka populacijska metoda je anketni vprašalnik. A kaj, ko ljudje včasih pri svojih odgovorih pretiravamo, drugič pa jih skrivamo. Standardne pristope zato lahko inovativno dopolnimo z epidemiologijo odpadnih vod. Odpadne vode so namreč pomemben vir informacij o navadah ljudi in dejavnikih tveganja, ki smo jim ljudje dnevno izpostavljeni. Z določanjem prisotnosti določenih človeških presnovkov v vzorcih odpadnih vod lahko posredno izvemo, kaj določena skupina ljudi v določenem obdobju uživa (in presnavlja) – od nekaterih sestavin hrane, pijače vse do zdravil in tudi drog.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_heath_drev_droge_01.pdf (21.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: