Citostatiki v okolju

moderator: Matic Jerman, RTV SLO
author: Metka Filipič, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Nov. 3, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1786
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razvoj zdravil ima skupaj z napredkom moderne medicine nedvomne zasluge za daljše in bolj kakovostno življenje ljudi. Vendar ima ta razvoj tudi svojo temno stran, saj se zaradi povečane porabe zdravil povečujejo tudi količine njihovih ostankov v okolju, kar predstavlja tveganje tako za okolje kot tudi zdravje ljudi. Skupina zdravil, ki je posebej skrb zbujajoča so citostatiki, ki se uporabljajo za zdravljenje raka. Citostatiki ustavijo rast rakavih celice tako, da vplivajo na njihov genetski material in procese, ki uravnajo njihovo razmnoževanje. Vendar pa ti učinki niso omejeni le na rakave celice, ker so genetski material kot tudi mehanizmi razmnoževanja celic prek evolucije ohranjeni in so zaradi tega v različnih organizmih podobni. Torej, če so ostanki teh zdravil prisotni v vodnem okolju, je možno, da ogrožajo vodne organizme, še zlasti v primerih dolgotrajne izpostavljenosti. Vprašanj, kolikšno tveganje za okolje in zdravje ljudi predstavljajo ostanki citostatskih zdravil v okolju, se je sistematsko lotila skupina raziskovalce iz sedmih evropskih držav v okviru Evropskega projekta Cytothreat, ki ga je koordinirala prof. Metka Filipič. Predstavljeni bodo najnovejši izsledki o pojavljanju ostankov teh zdravil v vodnem okolju, njihovih škodljivih vplivih na vodne organizme ter ocena kolikšno tveganje predstavljajo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: