Kavitacija, nastajanje in implozije mehurčkov

moderator: Anja Čuček
author: Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: March 6, 2018,   recorded: February 2018,   views: 2211
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kavitacija, nastajanje in implozije mehurčkov zaradi znižanja tlaka, se pojavlja v več procesih, kot bi si sprva mislili. Je razlog za pokanje členkov v prstih, v vodnih strojih povzroča vibracije, padec izkoristka in erozijske poškodbe, ključnega pomena pa je tudi pri načrtovanju raketnih motorjev na tekoče gorivo. Kljub temu, da so se s kavitacijo ukvarjala zveneča imena, kot so Newton, Euler in Rayleigh, ostaja nepojasnjenih še veliko vprašanj, na primer kako sploh pride do nastanka mehurčka, gre v večji meri za ekspanzijo plinov ali za uparjanje, kakšni so tlaki in temperature ob imploziji mehurčka, kakšno je sosledje dogodkov, ki ob kolapsu mehurčka privede do poškodbe bližnjih površin…

V zadnjih letih nam napredek merilnih in numeričnih metod omogoča vse bolj natančen vpogled v ozadje tega pojava in če smo prej na kavitacijo gledali kot na škodljiv pojav, jo zdaj začenjamo izkoriščati – na primer pri čiščenju površin, za pospeševanje kemijskih reakcij, pri razbijanju ledvičnih kamnov, čiščenju voda, pa vse do priprave okusnejšega piva.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_dular_kavitacija_01.pdf (5.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: