Navdihujoča raznolikost življenja v podzemlju

author: Maja Zagmajster, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
produced by: RTV SLO
published: Jan. 18, 2011,   recorded: September 2009,   views: 2920
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: znanje_zagmajster_nrvp_01.pdf (3.9 MB)

Download article icon Download article: zagmajster_clanek.pdf (655.1 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Speleobiologija je veda o podzemeljskih habitatih in organizmih. Odkrivanje prvih jamskih živali sega v 18. in 19. stoletje, ko sta bila opisana človeška ribica (Proteus anguinus) in hrošč drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii), oba s slovenskega ozemlja. Troglobionti (vrste, ki živijo izključno v podzemlju), imajo majhna območja razširjenosti in so izziv za biogeografske in biodiverzitetne študije. Kras zahodnega Balkana in dela sosednjih Alp sicer velja za svetovno vročo točko v številu troglobiontov, prostorska razporeditev biodiverzitete znotraj tega ozemlja pa je slabo raziskana in nepojasnjena. Uporaba prostorsko eksaktnih metod in analiz omogoča svež in poglobljen pristop tako k razumevanju razporeditve podzemeljskega živalstva, kot tudi k varstvu te edinstvene naravne dediščine.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: