Razvoj in uporaba vesoljskih tehnologij v Sloveniji: Center odličnosti Vesolje-SI

author: Tomaž Rodič, Centre of Excellence Space.si, Institute of Anthropological and Spatial Studies, Slovenian Academy of Sciences and Arts
produced by: RTV SLO
published: Oct. 20, 2010,   recorded: October 2010,   views: 3200
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, ki je posebej izrazit na področju mikro in nano satelitov. Konzorcij slovenskih znanstvenikov in inženirjev iz akademskih ustanov ter visoko tehnoloških malih in srednje velikih podjetij, združen v Centru odličnosti Vesolje-SI, je spoznal velik potencial porajajočih se tehnologij in aplikacij. Svoje raziskovalno tehnološke aktivnosti usmerja v napredne materiale in strukture, mikropotisne sisteme, kontrolo satelitov, komunikacije, samodejno obdelavo in distribucijo podatkov ter računske in eksperimentalne raziskave mikro in nano satelitskih sistemov. Razvite tehnologije bodo uporabne pri opazovanju Zemlje, v meteorologiji in astrofiziki ter bodo omogočile intenzivno sodelovanje slovenskih partnerjev v mednarodnih projektih in programih Evropske Vesoljske Agencije ESA.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: