Zagotovitev tehnološke prihodnosti na področju nanotehnologije

author: Dragan Mihailović, Odsek za kompleksne snovi, Institut "Jožef Stefan"
produced by: RTV SLO
published: June 8, 2011,   recorded: April 2011,   views: 2005
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nanotehnologija in nanoznanost sta v slovenskem prostoru v zadnjih nekaj letih doživela izjemen razcvet tako v industriji kot v akademskih sferah. Cilj Nanocentra je ponuditi konkurenčno tehnološko platformo industrijskim in raziskovalnim partnerjem na področju sinteze, karakterizacije in procesiranja na ravni večjih svetovnih infrastrukturnih centrov. Odprt dostop in izobraževalno podprt koncept delovanja je povsem nov za slovenski prostor, ki pa je doživel velik uspeh v kratkem času obratovanja. V predstavitvi bo prikazano nekaj zanimivih utrinkov iz različnih projektov, ki potekajo v okviru CO.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: