Meroslovni laboratorij

author: Marko Lotrič, LOTRIČ laboratorij za meroslovje d.o.o.
author: Primož Hafner, LOTRIČ laboratorij za meroslovje d.o.o.
produced by: RTV SLO
published: June 8, 2011,   recorded: May 2011,   views: 2318
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Meroslovje je znanost merjenja. Z merjenjem se človek srečuje vse življenje od rojstva do smrti. Lord Kelvin je zapisal, da o neki stvari lahko govorimo šele, ko jo lahko merimo. Vsaka meritev v svetovnem sistemu kakovosti je lahko nekaj malega ali velikega. Laboratorij LOTRIČ d.o.o. deluje že od leta 1991 in v njem je vsaka meritev velika, ker je točna, sledljiva in na koncu daje stvaren rezultat. Od samega začetka smo pomemben člen slovenskega meroslovnega sistema. Danes podjetje pokriva velik spekter fizikalnih in termodinamičnih veličin, ter del kemijskih in električnih veličin. Poleg kalibracijskega laboratorija in kontrolnega organa deluje podjetje še na ostalih področjih, ki so povezana z meroslovjem. Filozofija podjetja je zaobjeta v elementih življenja - vode, zemlje in zraka . Z ognjem v očeh pa dodajamo četrti element življenja. Meritve za zdravje ljudi in vseh živih bitij, ter skrb za varstvo narave nam zagotavljajo kakovostno življenje. Meritve bodo prinesle svetovne rekorde, človeštvu polete v vesolje. Merimo vsak korak, merimo za prihodnost.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: