Matične celice - znanstveni, zdravstveni in podjetniški izziv

author: Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo
produced by: RTV SLO
published: Sept. 21, 2010,   recorded: November 2009,   views: 2281
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: znanje_lah_turnsek_mczz_01.pdf (3.9 MB)

Download article icon Download article: lah_turnsek_clanek.pdf (388.2 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Matične celice so primitivne celice, ki imajo velik potencial zorenja v specializirane celice in so naravni način obnavljanja tkiv ter zato uporabne v regenerativni medicini. Ta „celična zdravila” so za regeneracijo poškodovanih organov primernejša od večine dosedanjih oblik terapije, saj so sposobna obnove tkiva v širšem obsegu in za daljše časovno obdobje. V svetu je ob milijardnem vlaganju razvoj celične biotehnologije v skokovitem porastu. Klinična uporaba matičnih celic namreč zahteva visoko strokovno podporo in sodobno tehnološko opremo ob postelji bolnika, kar zagotavlja njeno učinkovitost in varnost. Nedavno smo tudi v Sloveniji ustanovili Center za matične celice (CMC) – konzorcij, slovenskih javnih in zasebnih ustanov. Namen je skupni znanstveni in podjetniški potencial usmeriti v razvoj biotehnoloških produktov in s tem omogočiti tako dostopnost zahtevne celične terapije v Sloveniji v bodoče, ampak tudi izkoristili to visoko tehnološko tržno nišo na novih Evropskih trgih. Ob tem bo nujno potrebno pridobiti vlagatelje, kar v našem okolju pomanjkanja rizičnega kapitala ni lahka naloga.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: