Od tod do večnosti: fizika osnovnih delcev in njen vpliv na družbo

author: Peter Križan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut "Jožef Stefan"
produced by: RTV SLO
published: Sept. 21, 2010,   recorded: March 2009,   views: 3176
Categories

See Also:

Download article icon Download article: krizan_clanek.pdf (387.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razvoj Vesolja in njegove značilnosti na velikih razdaljah so tesno povezani z lastnostmi najmanjših gradnikov, osnovnih delcev in njihovih interakcij. Tako je, na primer, očitna asimetrija med količino snovi in antisnovi v današnjem Vesolju, ki je 'kriva' za naš obstoj, tesno povezana s kršitvijo simetrije CP pri osnovnih delcih in njihovih antidelcih. V članku je predstavljena meritev kršitve simetrije CP, ki smo jo izvedli s spektrometrom Belle in je pomembno prispevala k lanski Nobelovi nagradi za fiziko, govorimo pa tudi o načrtih za nadaljnje raziskave na tem področju. Članek obravnava pomen osnovnih raziskav in njihov vpliv na družbo, od izobraževanja sposobnih kadrov preko primera prenosa znanja na izboljšave pri medicinskem slikanju, do prenosa tehnologij v slovensko gospodarstvo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: