Materiali še kar osvajajo svet

author: Marija Kosec, Odsek za elektronsko keramiko, Institut "Jožef Stefan"
produced by: RTV SLO
published: Oct. 19, 2010,   recorded: September 2010,   views: 3064
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Program CO NAMASTE izhaja iz uspešnega dela Centra odličnosti »Materiali za elektroniko naslednje generacije ter drugih prihajajočih tehnologij« v programskem obdobju 2004-2008, za katerega je dobil laskavo priznanje tujega recenzenta: uvršča se med najboljših 5 % v Evropi. Novi center ima za cilj doseči ključni tehnološki napredek na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini: keramične 2 in 3D strukture, materiali za prenapetostne in EM zaščite; materiali, mikro ali nano sistemi za senzorje; mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije; bioaktivni, biokompatibilni in bioinertni materiali. Multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije, ki so se odločile povezati akademsko, tehnološko in poslovno znanje in opremo, sestavljajo trije raziskovalni partnerji s skupaj desetimi skupinami, tri neprofitne organizacije, tri velika podjetja, osem MSP ter dve spin off podjetji iz različnih slovenskih regij.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: