Pomen razumevanja zemeljskih plazov v Sloveniji

author: Marko Komac, Geological Survey of Slovenia
produced by: RTV SLO
published: Sept. 21, 2010,   recorded: October 2009,   views: 2890
Categories

See Also:

Download article icon Download article: komac_clanek.pdf (1.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Območje Slovenije je zaradi svoje geološke pisanosti, morfološke razgibanosti in raznolikih podnebnih razmer močno podvrženo naravnim eksogenim procesom. Sredi devetdesetih let je bilo ocenjeno, da je v Sloveniji med 7000 in 10000 večjih nestabilnih pojavov, kar pomeni en tak pojav na dva kvadratna kilometra. Škoda zaradi zemeljskih (in snežnih) plazov v Sloveniji je v zadnjih 15-ih letih dosegla 100 milijonov evrov. Razumevanje pojavljanja zemeljskih plazov in njim podobnih pojavov predstavlja osnovo za učinkovito spopadanje z njihovimi posledicami oziroma za preprečevanje njihovega škodljivega vpliva na človekovo okolje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: