Prebojni raziskovalni izzivi v centru odličnosti BIK

author: Boštjan Batagelj, COBIK - Center of Excellence for Biosensorics, Instrumentation and Process Control
produced by: RTV SLO
published: April 14, 2011,   recorded: April 2011,   views: 2281

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) je interdisciplinarna skupina visokotehnoloških podjetnikov in raziskovalcev s področja naravoslovja, tehnike, biotehnike in družboslovja. Predstavitev se posveča nekaterim izmed prebojnih znanstvenih idej in njihovim raziskovalnim izzivom pri prehodu iz znanstvenoraziskovalne sfere v podjetništvo. V izboru so predstavljene le ideje, ki so se oblikovale po prvem letu delovanja centra, katerega vizija je, da še naprej na temeljih odprtega sodelovanja in s približevanjem tehnologij na področjih biosenzorike, instrumentacije in procesne kontrole vztrajno ustvarja prebojne globalne tehnološke rešitve in pogoje za udejanjanje visokotehnološkega podjetništva.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: