Vlado Dimovski
homepage:http://www.ef.uni-lj.si/pedagogi/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Vlado Dimovski se je rodil 21. julija 1960 v Postojni. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Študij je nadaljeval na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomiral na Ekonomski fakulteti, narodnogospodarska smer, leta 1989 pa tudi na Filozofski fakulteti, smer filozofija. Študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1988 tudi magistriral. V letih 1989 in 1990 je opravil tri semestre na doktorskem študiju v Zagrebu, s področja ekonomske analize, nato pa je leta 1990 pričel z doktorskim študijem iz managementa in poslovnih financ na Cleveland State University ter ga leta 1994 zaključil. Vlado Dimovski se je leta 1984 zaposlil na Ekonomski fakulteti. Leta 1995 je bil izvoljen v naziv docenta, leta 2000 pa v naziv izrednega profesorja za področji ekonomske politike in managementa. V obdobju 1995-1997 je opravljal funkcijo državnega sekretarja za industrijsko politiko, v letih 1997-2000 je poleg zaposlitve na Ekonomski fakulteti z njenim soglasjem predsedoval Centru za mednarodno konkurenčnost. V letih 2000-2004 je opravljal funkcijo ministra za delo, družino in socialne zadeve v Vladi Republike Slovenije.

Prof. dr. Vlado Dimovski je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani nosilec številnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, posebej velja poudariti njegovo angažiranost pri predmetih, ki se izvajajo v angleškem jeziku. Redno sodeluje pri vseh nadstandardnih oblikah podiplomskega študija, ki jih organizira Ekonomska fakulteta, še posebej na konzorcijskem magistrskem programu iz Poslovodenja in organizacije v Makedoniji. Sodeloval je tudi pri izvedbi konzorcijskega magistrskega študija v Ljubljani za proizvodna podjetja in energetske družbe. Kot predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju je prof. dr. Vlado Dimovski s svojo pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo aktivno sodeloval na številnih tujih univerzah, izpostaviti gre predvsem Cleveland State University, Case Western Reserve, Delhi School of Business, University of Amsterdam ter New York University. Njegovo pedagoško delo vključuje predmete s področij narodnega gospodarstva, bančništva, poslovodenja neprofitnih organizacij, managementa, učeče se organizacije, moči in politike v družbah ter metodologije raziskovalnega dela. Do novembra 2006 je bil mentor enemu doktorandu, 72 magistrantom, 16 specializantom, 261 diplomantom ter eni prejemnici Prešernove nagrade.


No public lectures