Project: Academic Organisations » Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju ...

Znanstveni simpozij: Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja, Ljubljana 2018

Znanstveni simpozij: Etnografija 2.0: Novi pristopi za razumevanje načinov življenja, Ljubljana 2018

Podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca in veliki podatki (angl. big data) so modne ključne besede, ki se čedalje pogosteje pojavljajo v ...

Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« 2010 - Ljubljana

Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« 2010 - Ljubljana

Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« je namenjen usposabljanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev za kvalitetno in ...

RISC - research program / Rare Incidents, Strong Consequences

RISC - research program / Rare Incidents, Strong Consequences

The RISC-research program (Rare Incidents, Strong Consequences) will focus on the study of societal processes which exhibit a distribution of ...

Umetniško in diskurz / Werk und Diskurs

Umetniško in diskurz / Werk und Diskurs

Sodobna umetnost med vizualno evidentnostjo in potrebnostjo komentiranja / Die Gegenwartskunst zwischen visueller Evidenz und Kommentarbedürftigkeit

Ljubljanski Univerzitetni Inkubator 2007 - Ljubljana

Ljubljanski Univerzitetni Inkubator 2007 - Ljubljana

Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom pospeševanja podjetništva med študenti in akademskimi delavci. Zato smo ustanovili Ljubljanski univerzitetni inkubator. Dobre ...

 

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti, kot so humanistika, družboslovje, jezikoslovje, umetnost, medicina, naravoslovje, tehnika in tehnologija.

Na osnovi lastnega raziskovanja ter lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Pri tem spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij.

Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor. Sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju,z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju.

Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu.