I like America and America likes me

author: Martina Vovk, Science and Research Centre of Koper, University of Primorska
published: Jan. 11, 2010,   recorded: November 2009,   views: 3213
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Joseph Beuys je leta 1974 izvedel preformans z naslovom I like America and America likes me, ki ga označujejo za prelomno točko v recepciji Beuysove konceptualne umetnosti v mednarodnem (predvsem ameriškem) prostoru. Beuys je maja tistega leta priletel na newyorško letališče, od koder ga je rešilec prepeljal na prostor dogodka - v galerijo Renéja Blocka na East Broadwayu; tam je preživel tri dni zaprt v zamreženem prostoru v družbi s kojotom. Po končanem performansu je, tako kot je prišel, tudi zapustil galerijo. Poglavitna ideja dogodka je bila, da njegova noga ni stopila na ameriška tla. Performans sestoji iz spontanega sobivanja umetnika in divje živali v skupnem zaprtem prostoru, ki pa ga mestoma dopolnjujejo geste z močnim simbolnim nabojem. Intepretacijo performansa je mogoče brati na ravni prepletajočih se diskurzov: osebne kultne mitologije Josepha Beuysa, njegove aktivistične strategije umetnosti kot totalnega projekta > socialne skulpture, avtentične izkušnje sobivanja z divjo živaljo, ki prestopa na raven čistega/živega simbola in končno v kontekstu paradigem sočasne konceptualne evropske in ameriške umetniške prakse, ki je politični angažma presnovila v neposredno umetniško gesto. "

See Also:

Download slides icon Download slides: umetnina_vovk_america_01.pdf (247.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: